Važno!

Ako ne razumijete nijedan od jezika na kojima je ovaj dokument trenutno dostupan, toplo vam preporučujemo da se ne složite i da ne prihvatite ovaj ugovor, a posljedično, da ni ne nastavite koristiti ovu aplikaciju. U slučaju ako postoje razlike između prijevoda i verzije na engleskom jeziku, verzija na engleskom ima pravo prednosti prevladava engleska verzija. Stoga, nastavkom upotrebe naše aplikacije, prihvaćate i potvrđujete da ste razumjeli uvjete ovog dokumenta na jednom od jezika na kojima je on trenutno dostupan.